#మకోసం30రోజులు

Pautang na hanggang €1,000.

Sa unang buwan, wala kang anumang babayaran.

Hindi lang mga Italyano ang naaapektuhan sa mahirap na sitwasyon na ating nararanasan ngayon, kundi pati na rin ang mga foreigners sa bansa. Kailangan nating lahat ng isang stimulus at tulong upang magsimula muli.

Alam ng lahat na sa pagpapautang sa pamamagitan ng pagsasanla, agad-agad na matatanggap mo ang pautang sa pamamagitan lang ng pagbibigay ng garantiya katulad ng isang mamahaling bagay.

Ang Affide ay nangunguna sa Europa sa pagpapautang sa pamamagitan ng pagtanggap ng sanla o tinatawag na pawn credit; may 43 na branch ito sa buong Italya.

Promopara sa iyo

Mula May 4: wala kang anumang babayaran sa unang buwan sa mga pautang na tatanggapin mo na nagkakahalaga ng hanggang € 1,000 para sa pagsasanla ng mga mamahaling bagay sa amin.

Ibibigay namin sa ‘yo ang pautang sa loob ng 20 minuto. Ang tanging garantiya ng pautang na ito ay ang mamahaling bagay na ibibigay mo sa amin bilang sanla, at mananatili ito sa amin hanggang magpasya ka na tubusin ito. Hindi ka namin hihingan ng iba pang garantiya – hindi ka namin hihingan na magkaroon ng kinikita o pay slip. At ang pag-e-estimate ng mamahaling bagay na isasanla mo ay walang bayad.

Ang promong ito ay para sa ‘yo at sa lahat ng mga kaibigan mo: ikalat mo ang balita. Ipakita lang ang code na ito: # PromoAffide #

Promo code e
#PromoAffide#

Huwag kang mag-alala sa pagpunta sa aming branch, dahil ang pag-utang ay itinuturing na isang pangunahing pangangailangan at dahil dito, ang paglabas ng bahay para dito ay pinapayagan.

Ano ang dapat mong gawin?

Humanap ng branch na pinakamalapit sa iyo

Magdala ng isang mamahaling bagay na isasanla mo sa amin

Sa loob lang ng ilang minuto, sasabihin sa ‘yo ng mga expert namin ang estimate ng mamahaling bagay na dinala mo

Agad-agad mong matatanggap ang cash loan na hanggang € 1,000

Kapag tinubos mo ang alahas mo sa loob ng 30 araw, wala kang anumang babayaran sa utang mo.

Kung gusto mo ng palugit, walang problema, dahil ang pautang ay may tagal na tatlong buwan: maaari mong tubusin ang sanla mo kung kailan mo gusto sa loob ng tatlong buwan at ang bayad sa unang buwan ay mananatiling libre.

Kapag natapos ang 3 buwan, maaari mo pa ring i-renew ang term o tagal sa pagbabayad ng utang. Pumunta lang sa isa sa aming branch at bayaran ang mga gastos at interes sa pangalawa at pangatlong buwan ng utang, dahil ang unang buwan ay libre. Kapag ipina-renew mo ang utang, pag-uusapan natin ang kasunduan para sa mga bagong patakaran ukol sa expiration nito.

Ang proposal na ito ay valid lang sa patakaran ng pautang sa bawat customer.

Para sa mga impormasyon sa mga kundisyon, basahin ang mga information sheet na matatagpuan sa aming website. Ang pagbibigay ng pautang ay alinsunod sa pagpapasya ng kumpanya.